Coaching
terug

In een of twee gesprekken wordt duidelijk welke knelpunten u ondervindt en wat het doel van uw coachingstraject wordt. Vervolgens spreekt u samen met uw coach een aantal sessies af.De gesprekken duren een uur en vinden doorgaans wekelijks of tweewekelijks plaats. De inhoud is uiteraard vertrouwelijk. Degene die de coaching betaalt (doorgaans de werkgever) krijgt desgewenst een korte, schriftelijke rapportage van de resultaten. Dit rapport wordt in overleg met u opgesteld.

Daphne Scheiberlich en haar collega’s coachen op eenspeelse, provocatieve manier.Zij dagen u uit en zetten u aan tot nieuwe stappen. Humor en relativering zijn essentieel.

De voordelen:

  • Goede vragen helpen u een probleem helder te krijgen.
  • U spoortonhandige gedrags- en denkpatronen op.
  • U verwerft snel nieuwe kennis.
  • U werktnaar een concreet doel toe.
  • U oefent nieuw gedrag in een veilige omgeving.